Kateřina Novotná architektka

ing. arch. Kateřina Novotná

autorizovaný architekt ČKA 03 711

IČ: 73842419

t: 724 123637 e: atelierkano@seznam.cz

kancelář: U Koruny 685, Hradec Králové 2

sídlo firmy: Gočárova 661, Hradec Králové 2